zur Startseite

zur Startseite (ecotopia dance productions: Kalender Nederlands Dans Theater - NDT 2 - 2013)

NEDERLANDS DANS THEATER - NDT 2

KALENDER

FEB 27 + 28 - Grand Théâtre de Luxembourg (LU) - S.León & P.Lightfoot, J.Kylián, J.Inger

APRIL 4 - Lucent Dans Theater, Den Haag (NL) - A.Ekman, S.Eyal, S.Léon & P.Lightfoot, J.Inger (premiere)

APRIL 5 + 6 - Lucent Dans Theater, Den Haag (NL) - A.Ekman, S.Eyal, S.Léon & P.Lightfoot, J.Inger

APRIL 9 - MAY 28 - various dates in the Netherlands (see www.ndt.nl) - ...

APRIL 14, - Oldenburgisches Staatstheater (D) - A.Ekman, S.Eyal and G.Behar, S.León and P.Lightfoot, J.Inger

APRIL 30 - Theater Bonn (D) - S.León & P.Lightfoot, A.Ekman

MAY 2 - 5 - Stadttheater Fürth (D) - S.León & P.Lightfoot, H.v.Manen, A.Ekman

MAY 7 - Musiktheater Linz (A) - S.León & P.Lightfoot, A.Ekman

MAY 10 + 11 - Stadttheater Winterthur (CH) - S.León & P.Lightfoot, A.Ekman

JULY 4 + 5 - Dogana, Tanzsommer Innsbruck (A) - J.Kylián, J.Inger, A.Ekman

NOV 29 - Forum Leverkusen (D) - tbc

nach oben