zur Startseite

goto homepage (ecotopia dance productions: calendar Hessisches Staatsballett - 2022)

HESSISCHES STAATSBALLETT

CALENDAR

JAN 8+9 - Staatstheater Darmstadt (D) - Der Nussknacker

JAN 20+21+29 - Staatstheater Darmstadt (D) - Memento

JAN 23 - Staatstheater Wiesbaden (D) - Horizonte

FEBR 26 - Staatstheater Wiesbaden (D) - Memento

SEPT 17 - Staatstheater Darmstadt (D) - Premiere V/ertigo

SEPT 25 - Staatstheater Darmstadt (D) - V/ertigo

OCT 1+15 - Staatstheater Darmstadt (D) - V/ertigo

OCT 28 - Hessisches Staatstheater Wiesbaden (D) - V/ertigo

NOV 2, 12, 16, 18, 20 - Hessisches Staatstheater Wiesbaden (D) - V/ertigo

NOV 24 - Staatstheater Darmstadt (D) - V/ertigo

JAN 22+27 - Staatstheater Darmstadt (D) - V/ertigo

FEBR 1+5 - Staatstheater Darmstadt (D) - V/ertigo

to the top